23 بهترین معاملات ربات جاروبرقی اولیه سایبر دوشنبه 2022: فروش برتر Eufy، iRobot، Roborock


  • قیمت فعلی: 350 دلار
  • قیمت اصلی: 600 دلار

سناریوی کابوس برای صاحبان حیوانات خانگی با جاروبرقی ربات یک “حادثه” حیوان خانگی است که توسط یک ربات خوب به هر گوشه و کنار خانه سرایت می کند. j7 Roomba با ضمانت iRobot’s POOP (وعده رسمی صاحب حیوان خانگی) ارائه می شود، و اگر j7 شما از آشفتگی حیوان خانگی شما جلوگیری نمی کند، می توانید آن را به صورت رایگان تعویض کنید (جاروبرقی نه حیوان خانگی). همچنین می‌توانید j7 را برای تمیز کردن نقطه‌ای با قابلیت صوتی به الکسا پیوند دهید تا در صورت وقوع نشت‌ها از بین برود.

این کمترین قیمتی است که دیده ایم.


منبع: https://www.zdnet.com/home-and-office/early-cyber-monday-robot-vacuum-deals-november-27-2022/#ftag=RSSbaffb68