12 بهترین ایده هدیه تعطیلات برای هکرها در سال 2022

تنها زمانی که یک هکر از مهارت های خود برای مقاصد غیرمجاز و مجرمانه، سرقت یا تخریب استفاده می کند، غیرقانونی می شود. این می تواند شامل نفوذ به شبکه برای استقرار بدافزار یا سرقت اطلاعات محرمانه باشد.


منبع: https://www.zdnet.com/article/hacker-gift/#ftag=RSSbaffb68این می تواند شامل یک شبکه کامپیوتری، تجهیزات قدیمی فناوری یا سیستم کنترل باطن یک وب سایت باشد.

این تصور غلط وجود دارد که همه هک ها غیرقانونی هستند. با این حال، هک کردن به سادگی شناسایی نقاط ضعف در یک دستگاه – چه رایانه شخصی، تلفن هوشمند یا یک شی فیزیکی دیگر – و نرم افزار، از جمله برنامه ها، و تلاش برای سوء استفاده از آنها است.

هک به خودی خود به معنای ورود غیرمجاز نیست. شرکت هایی وجود دارند که از هکرهای اخلاقی درخواست می کنند تا نرم افزار آنها را از نظر نقاط ضعف آزمایش کنند و برای یافته های خود به آنها پاداش مالی می دهند.