12 بهترین ایده هدیه تعطیلات برای هکرها در سال 2022

هک به خودی خود به معنای ورود غیرمجاز نیست. شرکت هایی وجود دارند که از هکرهای اخلاقی درخواست می کنند تا نرم افزار آنها را از نظر نقاط ضعف آزمایش کنند و برای یافته های خود به آنها پاداش مالی می دهند.

این تصور غلط وجود دارد که همه هک ها غیرقانونی هستند. با این حال، هک کردن به سادگی شناسایی نقاط ضعف در یک دستگاه – چه رایانه شخصی، تلفن هوشمند یا یک شی فیزیکی دیگر – و نرم افزار، از جمله برنامه ها، و تلاش برای سوء استفاده از آنها است.

این می تواند شامل یک شبکه کامپیوتری، تجهیزات قدیمی فناوری یا سیستم کنترل باطن یک وب سایت باشد.

تنها زمانی که یک هکر از مهارت های خود برای مقاصد غیرمجاز و مجرمانه، سرقت یا تخریب استفاده می کند، غیرقانونی می شود. این می تواند شامل نفوذ به شبکه برای استقرار بدافزار یا سرقت اطلاعات محرمانه باشد.


منبع: https://www.zdnet.com/article/hacker-gift/#ftag=RSSbaffb68