10+ بهترین معاملات جمعه سیاه اپل 2022: امروز در AirPods، iPads، Mac و موارد دیگر صرفه جویی کنیداگر شخصی در لیست خرید تعطیلات شما قبلاً یک دستگاه اپل داشته باشد، از پیدا کردن محصول دیگری از اپل زیر درخت خوشحال می شود. اگر می‌خواهید یک محصول اپل را بدون ضرر کردن بخرید، در اینجا چند پیشنهاد عالی وجود دارد.


منبع: https://www.zdnet.com/article/early-apple-black-friday-deals-november-17-2022/#ftag=RSSbaffb68