مولد هنر هوش مصنوعی DreamUp برخورد بین رضایت هنری و مجموعه داده های هوش مصنوعی را نشان می دهد

تصاویر موشک DreamUp

DreamUp

DeviantArt به نگرانی ها پرداخت در یک به روز رسانی گفتن که:

DreamUp یک مولد هنر هوش مصنوعی است که بر اساس دستورات، با ریشه در ایجاد هنر است انتشار پایدار. توانایی آن برای خلق آثار هنری بر محتوایی است که از وب، بدون اطلاع یا اجازه هنرمندانی که کار را ساخته اند، گرفته شده است. یک هنرمند در توییتر این روند را به خوبی خلاصه کرد:

تصویر ماشین DreamUp

DreamUp

مولدهای هنر هوش مصنوعی، مانند هنرمندان انسانی، اطلاعات را از آنچه در معرض آن قرار می گیرند، می گیرند. اما تفاوتی در مقیاس در روشی وجود دارد که انسان ها از طریق ورودی، پردازش آن و تلاش برای تولید چیزی جدید در مقایسه با هوش مصنوعی می پردازند.

زوج DreamUp در تصاویر کشتی موشکی

DreamUp