فضای ذخیره سازی آیفون کم است؟ به جای حذف برنامه های خود این کار را انجام دهید

برنامه هایی که 12 روز یا بیشتر از آنها استفاده نکرده اید، بازی منصفانه برای بارگذاری هستند.

اما یک مشکل وجود دارد — اگر برنامه از اپ استور حذف شود، دیگر نمی توانید آن را بارگیری مجدد کنید.

Offloading یک کلمه فانتزی برای حذف برنامه است. نماد برنامه باقی می ماند و اگر در آینده به برنامه نیاز داشته باشید، آیفون شما آن را از اپ استور دانلود کرده و برای شما نصب می کند.

از آنجایی که بیشتر برنامه‌ها فضای بسیار بیشتری نسبت به هر داده مرتبط اشغال می‌کنند، این یک راه مفید برای آزاد کردن فضای ذخیره‌سازی است.

این قطعا ارزش در نظر گرفتن را دارد.


منبع: https://www.zdnet.com/article/low-on-iphone-storage-space-do-this-rather-than-start-deleting-your-apps/#ftag=RSSbaffb68