5 بهترین هاب USB در سال 2022اگر دستگاه های زیادی دارید، یک هاب USB می تواند به شما کمک کند سازماندهی کنید. و بهترین آنها شامل خروجی ویدیو، شارژ دستگاه، و پشتیبانی از انواع پورت های مختلف است.


منبع: https://www.zdnet.com/article/best-usb-hub/#ftag=RSSbaffb68