4 بهترین عینک AR سال 2022بهترین عینک AR چیست؟ ZDNet Google Glass Enterprise 2 را انتخاب کرد. این هدست‌های AR/XR ابزاری عالی برای حرفه‌ای‌هایی هستند که می‌خواهند نحوه کار، همکاری و ایجاد را دوباره تعریف کنند. علاوه بر اینها، ما این لیست از بهترین عینک های AR را با استفاده از تحقیقات عملی و بینش متخصص جمع آوری کردیم.


منبع: https://www.zdnet.com/article/best-ar-glasses/#ftag=RSSbaffb68