بوت کمپ های توسعه وب تمام پشته: برنامه های برتر و انتظارات

یک بوت کمپ توسعه وب تمام پشته، آموزش توسعه جلویی و پشتیبان را ارائه می دهد. همچنین کاربردی ترین زبان های برنامه نویسی، برنامه های کاربردی وب و معماری پایگاه داده را پوشش می دهد.

بوت کمپ های توسعه وب اغلب چندین زبان برنامه نویسی از جمله HTML، JavaScript، Python و CSS را پوشش می دهند. دانش‌آموزان یاد می‌گیرند که چه زمانی و چگونه از این زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف استفاده کنند. علاوه بر یادگیری نحوه کدنویسی، شرکت کنندگان بوت کمپ می توانند مهارت های زیر را نیز کسب کنند:

  • برنامه ریزی پروژه
  • توسعه وب سایت ایستا و چند صفحه ای
  • API و توسعه برنامه
  • معماری پایگاه داده
  • آزمایش کردن
  • توسعه موبایل
  • ایجاد و مدیریت ذخیره سازی


منبع: https://www.zdnet.com/education/bootcamps/full-stack-web-development-bootcamps-top-programs-and-what-to-expect/#ftag=RSSbaffb68

فرمت‌های موجود در بین برنامه‌ها متفاوت است، برخی از آنها گزینه‌های مطالعه آنلاین، حضوری و ترکیبی را همراه با برنامه‌های خودگام، پاره وقت و تمام وقت ارائه می‌دهند.

بوت کمپ های توسعه وب تمام پشته از نظر برنامه درسی، طول و فرمت تحویل متفاوت است. آنها اغلب به یادگیرندگان استراتژی های طراحی، ابزارها و محیط های رایج و استراتژی های توسعه وب و برنامه را می آموزند. بوت کمپ ها بین 3 تا 12 ماه دوام دارند.

شرکت‌کنندگان می‌توانند مهارت‌های زیادی را در یک بوت کمپ توسعه وب تمام پشته کسب کنند. آنها ممکن است در زمینه هایی مانند معماری، طراحی، پایگاه های داده و توسعه برنامه ها مهارت داشته باشند.

بوت کمپ ممکن است از طریق دانشگاه ها یا سازمان های مستقل اجرا شود. با بسیاری از گزینه های موجود، دانشجویان آینده نگر معمولاً می توانند یک بوت کمپی را پیدا کنند که متناسب با نیازهای آنها باشد.

مهارت های آموخته شده در یک بوت کمپ توسعه وب تمام پشته