بهترین معاملات مانیتور در آمازون برای روز اول اکتبر

ما فراتر از برچسب تبلیغاتی نگاه می کنیم تا تعیین کنیم آیا یک معامله ارزش پوشش دادن دارد یا خیر، پیشنهادات سایر خرده فروشان مانند Best Buy و Walmart را نیز در نظر می گیریم. اگر معامله بهتری در خارج از آمازون وجود دارد، مطمئن باشید که ما در مورد آن پیشاپیش خواهیم بود.


منبع: https://www.zdnet.com/home-and-office/smart-office/best-monitor-deals-amazon-prime-early-access-sale-prime-day-october/#ftag=RSSbaffb68تیم متخصص ZDNET چندین فرآیند را برای جمع آوری و محدود کردن بهترین معاملات موجود انجام می دهد. این شامل تجزیه و تحلیل تاریخچه قیمت، مقایسه با محصولات رقیب، و در بسیاری از موارد، آزمایش محصولات توصیه شده توسط خودمان است.