بهترین معاملات جمعه سیاه اولیه AirPods 2022: امروز 50 دلار در AirPods Pro، 100 دلار در AirPods Max صرفه جویی کنیدAirPods در لیست آرزوهای همه است. جوانه هایی که به سختی به فروش می رسند، هم از طریق کیفیت صدای شفاف و هم از طریق قیمت های شگفت انگیز، شادی تعطیلات را پخش می کنند.


منبع: https://www.zdnet.com/article/early-airpods-black-friday-deals-november-14-2022/#ftag=RSSbaffb68