بهترین بوت کمپ کدنویسی دانشگاه در سال 2022

این سازمان‌ها اغلب در حمایت از صنعت فناوری علاقه دارند. آنها به مدارس کمک می کنند تا برنامه های آموزشی مفیدی را بسازند و ارائه دهند.

اعتبار کالج را ارائه دهید

دانشجویان آینده نگر ممکن است با انواع مختلفی از بوت کمپ های کدنویسی دانشگاه مواجه شوند. برخی از دانشگاه‌ها و سازمان‌ها مشارکت دارند، برخی اعتبار کالج را ارائه می‌دهند و برخی دیگر فرصت‌های آموزش مداوم غیر اعتباری را ارائه می‌دهند.

ایجاد شده توسط سازمان های همکار

چندین سازمان مانند Trilogy Education Services، Noodle Partners و Stack Education با دانشگاه ها همکاری کرده اند تا بوت کمپ های کدنویسی و برنامه های مرتبط را ارائه دهند.

اکثر بوت کمپ های برنامه نویسی دانشگاه در این دسته قرار می گیرند. کالج ها این برنامه های آموزش مداوم را اجرا می کنند تا دانش آموزان جدید، فعلی و سابق بتوانند مهارت ها و اعتبار خود را تقویت کنند. بوت کمپ های زیر ممکن است اعتبار کالج را اعطا نکنند، اما برای کارفرمایان جذاب هستند.


منبع: https://www.zdnet.com/education/bootcamps/best-university-coding-bootcamps-2021/#ftag=RSSbaffb68

چندین مدرسه به دانش‌آموزانی که بوت کمپ را کامل می‌کنند، اعتبار کالج ارائه می‌دهند. موسساتی مانند دانشگاه وست کلیف و دانشگاه ییل اعطای اعتبار برای تشویق دانش آموزان برای پیگیری بوت کمپ یا کسب مدرک در تاریخ بعدی. سپس این اعتبارات کالج بوت کمپ کدنویسی را می توان برای یک برنامه مدرک اعمال کرد.

ادامه تحصیل، بدون اعتبار دانشگاهی