سبد خرید


 
 

فروش استثنایی

DVR و پارامترهای انتخاب بهینه

دوربین تحت شبکه

 

ورود


   
 
 

فروشگاه اینترنتی
شما می توانید با تمامی کارت های عضو شتاب از فروشگاه اینترتی ما خرید کنید و از مزایای ویژه خرید اینترتی بهره مند شوید !

 

اصطلاحات

اصطلاحات سيستم های CCTV


 :A/D مبدل آنالوگ به ديجيتال يا همان ADC (ANALOG TO DIGITAL CONVERTOR )


 :ALPHANUMERIC
وسيله قرار دادن نوشته روی تصوير كه در DVRومولتی پلكسر كار برد دارد


BACK– FOCUS  : تنظيممكان لنز در رابطه با سنسور CCD در دوربين 


 :B.W(BAND WIDTH)
پهنای باند فركانس كه برای سيگنال ويدئويی معمولی 5 مگا هرتز است .


 : BETAMAX
فرمت ضبط ويدئويی شركت SONYو رقيب VHS:CCD APERTURE   سطحی از CCD كه به نور حساس است.


:CCIR 
انجمن راديويی بين المللی برای استاندارد تلويزيونی اروپا


 :CDS: (CORROLATED DOUBLE SAMPLING)  تكنيكی در ايجاد تركيب رنگ در بعضی از دوربين های CCD


 :CFA (COLOR FILTER ARRAY)
فيلترهای نوری كه در دوربين CCD برای توليد تركيب رنگ سيگنال ويدئويی استفاده می گردد .


 : CIE
انجمن بين المللی نور كه واحد های نوری را تعريف و ارائه می كند.


 : CHROMINANCE
به اطلاعات رنگ سيگنال ويدئويی گفته می شود.


 : CONTRAST
يكی از تنظيمات كيفيت تصوير. اختلاف بين روشن ترين و تاريك ترين نقطه تصوير


 :D/A مبدل سيگنال ديجيتالی به آنالوگ .


 : DARK CURRENT
نشت سيگنال از CCD در نبود نور كه ايجاد نويز (dark noise) می كند.


 : DMA (DIGITAL MICRO MIRROR DEVICE)
يك تكنولوژی جديد ساخت سنسور ويدئويی كه از تعداد زيادی آينه مينياتوری روی چيپ استفاده می شود.


 : DUPLEX
سيستم ارتباطی كه اطلاعات را در دو جهت رفت و برگشت مبادله می كند. در سيستمهای CCTV معمولاً به امكان ضبط و پخش با هم به صورت مولتی پلكس گفته می شود.


 : D.S.P
مدار الكترونيكی پردازنده سيگنال ديجيتالی


 :DV-MINI يك فرمت ضبط صدا و تصوير جديد كه اكثراً در هندی كم استفاده می شود .


 : D-VHS
استاندارد جديد ارائه شده توسط JVCبرای ضبط سيگنال ديجيتالی روی VHS


 :EBU
اتحاديه پخش برنامه های اروپايی
 :EIAانجمن صنعتی الكترونيك


 :FCCكمسيون ارتباطات فدرال آمريكا


 :FIELDتعداد نصف خطوط فريم را گويند در سيستم CCIR/PAL تعداد فيلدها 50 عدد در ثانيه و درسيستم EIA/NTSC تعداد فيلدها 60 عدد در ثانيه است .


 : FRAME STORE
وسيله الكترونيكی شماره گذاری و ذخيره فريم های تصوير.


 : FRAME SWITHER
نام ديگر مولتی پلكسر ساده است.


 : FRAME TRANSFER
يكی از سه اصل يا روش انتقال شارژ از چيپ CCDمی باشد دو روش ديگرعبارتند ازFRAME-NTERLINE, INTERLINE


: FRAME
در سيستم CCIR/PAL ازتركيب 625 خط ودر سيستمEIA/NTSC از تركيب 525 خط يك فريم ساخته می شود سيستم پال 25فريم بر ثانيه و سيستم NTSC   30فريم بر ثانيه دارد.


 : GAMMA
اين مشخصه برای تصحيح اختلاف بين پاسخ خطی دوربين و پاسخ غير خطی مانيتور تعريف می شود. مثلاً مقدار نمايی گاما برای مونيتور تك رنگ 2/2 است لذا دوربين بايد روی 2.2/1يعنی 45/0 تنظيم شود .


 : HAD
يك نوع سنسور CCD است كه طرح لايه ای دارد و سطح نويز درآن بسيار پايين است.


 : HDDTV
استاندارد آينده پخش برنامه های تلويزيونی با رزلوشن بالا (2000× 1000 پيكسل (


 : HUM
نويز روی فركانس اصلی را گويند.


 :HYPER-HAD
تكامل يافته چيپ CCD HAD


 :ILLUMINATION
به مقدار روشنايی تصوير اشاره دارد .حداقل روشنايی لازم برای دوربين های معمولی چند دهم لوكس و برای دوربين های ديد شبچند صدم لوكس می باشد .


 :I/0
خروجی 


 :I/P
ورودی


 :IECانجمن بين المللی برق


 :INSERTERوسيله ای برای گذاشتن متن روی تصوير .


 :INTERFERENCE
تداخل ناشی از ميدان الكتريكی يا الكترومغناطيسی ساير وسايل روی سيگنال


 :IPدرجه حفاظت بدنه يك وسيله را در برابر عوامل خارجی به صورت عدد بيان می كند .


 :IR
نور مادون قرمز


 :ISDNشبكه تلفن جديد با سرعت انتقال داده 64 كيلو بايت بر ثانيه


 :ITUاتحاديه بين المللی ارتباطات راه دور


 :JPEGفرمت عكس


 :LINE-LOCKEDدر سيستم های CCTV به چند وسيله گفته می شود كه با فركانس منبع تغذيه مشترك (50يا 60 هرتز) تغذيه می شوند و از نظر فركانس فيلد قفل شذه اند .


 :LUMINANCE
اطلاعات سيگنال ويدئويی در مورد روشنايی تصوير را گويند .


 :MOD
حداقل فاصله شی از لنز را گويند كه برای لنز های زوم حدود يك متر و برای لنزهای فيكس خيلی كمتر است . ( به طول فاصله كانونی لنز بستگی دارد(


 :MOIRE PATERN
نويز در تصوير حاصل از CCDدر فركانس های بالا


 :NBSاداره ملی استاندارد در آمريكا


 :ND FILTERيك نوع فيلتر نوری كه مقدار نور را بدون بر هم زدن تعادل رنگ تقليل می دهد .


 : NIT
يكی از واحد های نوری


 :NTSCاستاندارد رنگی در آمريكا، كانادا ، ژاپن و چند كشور ديگر.


 : OIP
خروجی


 : OBJECTIVEجلويی ترين قسمت لنز


 : OCULARنزديكترين قسمت لنز به CCD


 :PAL
سيستم تلويزيون رنگی اروپا


 :PHOTواحد نوری معادل ده هزار لوكس


 POTSيا: PSTN  يكی از سيستم های تلفن


 :PRINCIPEL POINTمركز عدسی


 :PTZ SITE DRIVERيك قسمت از سويچر ماتريسی كد سيگنال هايی كد دار كنترلی مربوط به كنترولر و DVR يا مولتی پلكسر را در يافت می كند.


 : RETMA
نام ديگر EIA
سيگنال RF: سيگنال راديويی كه به طيف تا 300 گيگا
هرتز تعلق دارد.


 : RS-232
يك فرمت ارتباط ديجيتالی كه فقط نياز به دو سيم دارد.


 : RS-485
شكل پيشرفته تر ارتباط ديجيتالی كه میتواند تا 32 دريافت كننده را در مقصد پوشش دهد.


 : S/N RATIO
نسبت سيگنال به نويز كه بر حسب dB بيان می شود.


 : SCOTOPIC VISION
سطح نور زير2-10 لوكس كه برای چشم قابل ديدن نيست.


 : SIMPLEX
در CCTV به يكي از دو روش مولتی پلكسی اشاره دارد كه اطلاعات فقط در يك جهت قابل انتقال است بر خلاف (DUPLEX) مثلاً فقط امكان ضبط يا پخش در يك زمان باشد.


 : SMEAR
خطوط عمودی به صورت نويز در محل های بسيار روشن تصوير حاصل از  CCD 


 :SMPTE
انجمن مهندسين تلويزيون و تصاوير متحرك


 :SPLIT SCREENبه صفحه نمايش چند تكه شده می گويند


 :S-VHSيك فرمت ضبط ويدئويی است كه رزولوشن افقی 400 خط دارد .


 : TBC
سنكرون كردن سيگنال های مختلف بر اساس زمان


 :TDGايجادكننده تاريخ و زمان روی تصوير


 :TELEMETRYسيستم كنترل از راه دور اطلاعات ديجيتالی كد دار


 :TERMINATIONاتصال انتهای كابل را به يك كانكتور می گويند.


 : VDA
يك آمپلی فاير سيگنال تصويری با يك ورودی وچند خروجی


 :VHS (VIDEO HOME SYSTEM) سيستم ويدئويی خانگی


 :VIDEO MATRIX SWITCHERوسيله ای برای انتخاب بيش از يك دوربــين ، VCR يا
چاپگر ويدئويی و امثال آن كه قدرتمندتر از سويچرهای معمولی است .


 : VITS
سيگنال تست با شكل خاص كه در سيستم پال در خطوط نامرئی 17 و 18 و 33 و 331   جا زده می شود.


 : VMD (VIDEO MOTIONDETECTOR)
سيستمی كه در برابرتغيير نور يا جابه جايی و حركت سيگنال آلارم ايجاد می كند.


 : VS
نكرونيزاسيون عمودی (در مقابل آن HS سنكرونيزوسيون افقی(
 : W-VHS
استاندارد جديد ضبط ويدئويی ارائه شده توسط JVC


 :Y/C
يك فرمت ويدئويی كه اطلاعات روشنايی تصوير و رنگ تصوير جداگانه فرستاده می شود. اين فرمت در S-VHS وجود دارد .

منبع: فروشگاه دوربین مدار بسته آریا

Trackback URI: http://arya-cctv.ir/index.php/trackback/8

درج نظر

نام:
پست الکترونیک:
آدرس اینترنتی:
چک کردن اسپم:
عنوان:
نظر:
 
XML نظرات: RSS | Atom

لیست محصولات
لیست قیمت دوربین مدار بسته
انواع دوربین مدار بسته
انواع DVR
انواع آداپتور
انواع اتصالات
انواع قاب دوربین
انواع کابل کواکسیال
انواع کابل دو رشته

 

آمار بازدیدکنندگان

بازدیدکنندگان امروز
44
بازدیدکنندگان این هفته
807
کل بازدیدکنندگان
323330